...poznejte, co ve vás je!


Soustava svalová

 • spolu s kostrou tvoří pohybovou soustavu
 • svaly představují  40% celkové tělesné hmotnosti
 • lidské tělo má asi 600 svalů
 • většinu tvoří příčně pruhovaná (= kosterní) svalovina – krátkodobě podává vysoké výkony a je unavitelná

Stavba kosterního svalu

 • tvořena svalovými vlákny = myofibrilami:

- průměr 20-150 mikrometrů, délka 0,5-20 cm

- tvoří snopečky snopce svalové bříško (hlavu) - na jeho povrchu je vazivový obal = svalová povázka

- na obou koncích navazuje na šlachy, které se upínají na kost, šlachy se vždy vážou přes kloub

Stavba svalového vlákna (myofibrila)

 • skládá se ze 2 bílkovin – dvojlomný myosin a jednolomný aktin
 • tvořena zákl. válcovitými úseky = sarkomery – umožňují její smršťování

Řízení svalové činnosti

 • pohyb svalů zajišťují podněty z páteřní míchy
 • nadřazená centra jsou v mozku (mozeček – zodpovídá za koordinaci pohybů, mozková kůra)
 • nerv je připojen na svalové vlákno = nervosvalová ploténka, jedno vlákno inervuje vždy více sval. vláken = motorická jednotka, když nerv. vzruch dospěje na konec nerv. vlákna, tak se z nerv. vlákna vylučuje látka = mediátor (acetylcholin) →* akčního potenciálu a přenesení informace z nervu na sval ve svalu se uvolní ionty Ca a sval se smrští, když se ionty vážou zpět do endoplazmatického retikula, sval se opět natáhne
 • svalová únava – vyčerpání zdrojů energie (ATP) a nahromadění zplodin metabolismu (kys. mléčné), nedostatek Ca křeče

Názvy svalů

 • tvoří se podle:

- funkce, kterou vykonávají – ohybače, natahovače, přitahovače, odtahovače, svěrače, rozvěrače

- směru sval. snopců – přímé, šikmé, příčné

- krajiny, kde leží – spánkový, prsní, čelní…

- obrysu – kruhový

- počtu hlav – dvojhlavý, trojhlavý…

- tvaru – dlouhý, krátký, plochý…

 • spolupracující svaly = synergisté
 • skupiny svalů zabezpečující opačný pohyb = antagonisté