...poznejte, co ve vás je!


Tkáně

 
- Soubory buněk stejného tvaru, funkce i původu.
- Vznikají diferenciací buněk, které se dělí mitózou.
- Histogeneze – probíhá v embryogenezi mnoho-buněčných živočichů – z buněk zárodečných listů.
- Jednotlivé buňky nejsou schopny samostatné existence.
- Tkáň může obsahovat i buňky morfologicky a funkčně různé:
  1) Základní typ
  2) Podpůrný typ

 

Základní rozdělení tkání

Epitely – kryjí povrch těla a povrch orgánů.
Pojiva – přenos látek, výplň prostorů mezi orgány, obaly orgánů, opora těla.
Svalové tkáně – pohyb organismu a pohyb orgánů.
Trofické tkáně – tělní tekutiny.
Nervové tkáně – zajištění příjmu a vedení vzruchů, koordinace činnosti všech tkání a orgánů, řídící funkce.

 

Epitely

- tkáně rozprostřené do plochy, jedna nebo více vrstev buněk
Dělení epitelů:
a) Podle počtu vrstev:
  Jednovrstevný
  Víceřadý
  Vícevrstevný
  Přechodný
b) Podle tvaru buněk:
  Kubický
  Cylindrický
  Dlaždicový
c) Podle funkce:
  Krycí
  Resorpční
  Smyslový

Dělení epitelů podle počtu vrstev
Jednovrstevný: bezobratlí – jediný typ kromě ploutvenek, obratlovci – všechny typy.
Víceřadý: jádra zdánlivě ve více vrstvách, všechny buňky však dosedají na bazální membránu (výživa). Trachea savců. Víceřadý řasinkový.
Vícevrstevný:
  krycí (pokožka obratlovců) - rohovatějící
  výstelkový (ústa, vagína) – nerohovatějící
Přechodný: (uretra, močový měchýř). Podle novějších údajů jde o víceřadý epitel. Změna počtu buněk podle stavu, ve vrchních vrstvách se nacházejí volné buňky (močový měchýř savců).

Dělení epitelů podle tvaru buněk
Kubický (žlázy, vývody)
Cylindrický (trávicí orgány bezobratlých i obratlovců)
Dlaždicový
  a) jednovrstevný (pulci obojživelníků, kopinatec)       
  b) vícevrstevný (epidermis u Vertebrata)

Dělení epitelů podle funkce
Krycí – ochranná vrstva.
Výstelkové – chrání vnitřek tělesných orgánů.  
Žlazové – velké buňky hruškovitého nebo pohárkovitého tvaru:
    sekrety - užitek v dutině ústní
    inkrety - hormony
    exkrety - moč, pot

 

 

Pojiva

Vaziva
  Kolagenní vazivo
  Retikulární vazivo
  Tukové vazivo
  Elastické vazivo
Chrupavky
  Hyalinní
  Elastická
  Kolagenní
Kost
  Plsťovitá
  Lamelární
  Kompaktní
  Spongiozní (houbovitá)

 


Trofické tkáně

Vytvářejí vnitřní prostředí organismů – homeostáza.
Rozvádí živiny, hormony, dýchací plyny a zplodiny látkového metabolismu.
Tělní tekutiny:
  Nitrobuněčné (40 % hmotnosti člověka)
  Základní cytoplazma
  Mimobuněčné (20 % hmotnosti člověka)
  Krev, míza, tkáňový mok

 

Svalové tkáně

  Svalové buňky
  Plaménkové
  Trámčité
Svalová vlákna=svalová buňka (kosterní svalovina) 
Svalové epitely – myoepitely (žahavci, ploštěnci)
Hladká svalovina – svalovina vnitřních orgánů
Žíhaná svalovina – kosterní svalovina
Srdeční svalovina – myokard

  

Nervové tkáně

Dva typy buněk:
 1) Nervové buňky (neurony) jsou biochemicky i anatomicky specializované buňky schopné přenosu signálu a synaptického kontaktu s jinými neurony; vedou informaci uvnitř CNS a do zbytku těla nebo z něj.
   Nejdelší buňky – až 1 m, mají nejdelší životnost.
 2) Gliové buňky – jsou malé buňky funkčně spojené s neurony (neprodukují akční potenciály), vytvářejí myelinovou pochvu axonů v CNS – mají ochrannou funkci.